Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 3 februari 2011

Dag:
Torsdag den 3 februari 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Adjungering till sjukvårdsstyrelsens sammanträden 2011
 2. 4.
  Styrelsens sammanträdestider 2011

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och av ansökan om auktorisation av mottagning för logopedi
 4. 8.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 5. 9.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 10.
  Implementering av beroendepolicyn
 2. 11.
  Förslag till regelböcker samt allmänna villkor 2011
 3. 12.
  Förvaltningen informerar
 4. 13.
  Övriga frågor