Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 15 mars 2012

Dag:
Torsdag den 15 mars 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) samt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem villkorligt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 4. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 5. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom specialiserad hudsjukvård och öron-, näsa-, halssjukvård
 6. 9.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilt boende för äldre, norra länet
 7. 10.
  Förnyat grundavtal för samverkan med Vaxholms stad

Informationsärenden

 1. 11.
  Sjukhusavtalen
 2. 12.
  Rapport från konferenser om patientsäkerhet
 3. 13.
  Förvaltningen informerar Patientnämndsärende om bristande samverkan
 4. 14.
  Övriga frågor