Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr den 12 januari 2012

Dag:
Torsdag den 12 januari 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Adjungering till sjukvårdsstyrelsernas sammanträden 2012-2014

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Norr

 1. 5.
  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar från sökanden inom vårdvalsområdena logopedi, fotsjukvård, husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Informationsärenden

 1. 6.
  Folkhälsorapporten 2011
 2. 7.
  Uppdrag för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre (SÄBO)
 3. 8.
  Uppföljning av handlingsplan 2011 för Sjukvårdsstyrelse Norr
 4. 9.
  Styrelsens handlingsplan 2012 – diskussion inför beslut vid sammanträdet den 2 februari
 5. 10.
  Förvaltningen informerar
 6. 11.
  Övriga frågor
 7. Skrivelse från Socialdemokraterna om geografisk redovisning av vårdvalsmottagningar