Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för tandvård den 14 november 2013


Dag:
Torsdag den 14 november 2013
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) arrangerar ett seminarium den 19 mars 2014

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för Programberedningen för tandvård 2014

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval avseende barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Övriga frågor