Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för tandvård den 14 mars 2013


Dag:
Torsdag den 14 mars 2013
Tid:
14:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Hä lso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Informationsärenden

 • 5.

  Bokslut 2012

 • 6.

  Specialistutbildning av tandläkare – lägesrapport

 • 7.

  Uppföljning av specialisttandvård för barn och ungdomar

 • 8.

  Uppföljning av allmäntandvården

 • 9.

  Tredje steget i tandvårdsförsäkringen – Socialstyrelsens föreskrifter

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor