Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för tandvård den 11 oktober 2010

Dag:
Måndag den 11 oktober 2010
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Förslag att upphandla tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom tandvården

Informationsärenden

 1. 5.
  Ettåringsprojektet
 2. 6.
  Nationella riktlinjer för vuxentandvård
 3. 7.
  Redovisning av erfarenheter från det fria valet inom allmän- och specialisttandvård för barn och ungdomar
 4. 8.
  Förvaltningen informerar
 5. 9.
  Övriga frågor