Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 16 november 2011

Dag:
Onsdag den 16 november 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Webbstöd för psykiatrin
 3. 3.
  Arbetet med indikatorer för vårdens hälsofrämjande uppdrag
 4. 4.
  Att läsa sammanträdeshandlingar på läsplatta - Beredningens deltagande i pilotprojektet med läsplattor

Beslutsärenden

 1. 5.
  Beredningens sammanträdestider 2012

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Inrättande av Kunskapscentrum för våld i nära relationer
 2. 7.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2012
 3. 8.
  Förslag till upphandling av psykiatri och beroendevård i Stockholms läns landsting
 4. 9.
  Yttrande över motion av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna
 5. 10.
  Uppföljning av folkhälsopolicy och Handling för hälsa 2008-2010
 6. 11.
  Förslag till förfrågningsunderlag enlig LOU - upphandling av maskinell dosdispensering av läkemedel för öppen vård (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 12.
  Förvaltningen informerar
 2. 13.
  Övriga frågor