Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 14 september 2011

Dag:
Onsdag den 14 september 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) – redovisning av läget
 3. 3.
  Uppföljning av vuxenpsykiatrin 2010
 4. 4.
  Utveckling av heldygnsvården
 5. 5.
  Valfrihet inom vuxenpsykiatrin

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting
 2. 7.
  Yttrande över motion 2011:5 av Johan Sjölander (S) och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare
 3. 8.
  Yttrande över betänkande ”Bättre insatser vid missbruk och beroende - individen, kunskapen och ansvaret” (SOU 2011:35)

Informationsärenden

 1. 9.
  Förvaltningen informerar
 2. 10.
  Övriga frågor