Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 7 november 2012

Dag:
Onsdag den 7 november 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Capio beroendevård – nuläge och utveckling
 3. 3.
  Presentation av centrumbildningar inom SLSO
 4. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
 5. Centrum för hälsoekonomi, informatik och hälso- och sjukvårdsforskning (CHIS)
 6. Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Beslutsärenden

 1. 4.
  Beredningens sammanträdestider 2013

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2013
 2. 6.
  Yttrande över departementspromemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
 3. 7.
  Utvärdering av läkemedelsavstämningar inom akutsjukhusen 2010-2012

Informationsärenden

 1. 8.
  Förvaltningen informerar
 2. 9.
  Övriga frågor