Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 18 juni 2012

Dag:
Måndag den 18 juni 2012
Tid:
10:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Avslutning och utvärdering av projektet Hälsokommunikatörer
 3. 3.
  Information från Stockholms medicinska råd
 4. Metodrådet och Health Technology Assessment (HTA)
 5. Sakkunnigorganisationen i Stockholms läns landsting
 6. Specialitetsrådet för hälsofrämjande arbete
 7. Specialitetsrådet för psykiatri
 8. 4.
  Uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin 2011

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Start av sprututbytesprogram i Stockholms län
 2. 6.
  Årsrapport 2011 för implementering av Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Informationsärenden

 1. 7.
  Förvaltningen informerar
 2. 8.
  Övriga frågor