Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 21 mars 2012

Dag:
Onsdag den 21 mars 2012
Tid:
13:30
Plats:
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Hur hör forskning och vård ihop? En presentation av Centrum för Psykiatriforskning
 3. 3.
  BUS-policyn, en gemensam policy för barn och unga som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
 2. 5.
  Yttrande över motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockholms läns landsting
 3. 6.
  Yttrande över motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om den ojämlika vården
 4. 7.
  Yttrande över Socialstyrelsens tillsynsbeslut avseende samverkan mellan kommuner och stadsdelar och den psykiatriska specialistvården
 5. 8.
  Folkhälsoanslaget - slutrapporterade projekt 2011

Informationsärenden

 1. 9.
  Förvaltningen informerar
 2. 10.
  Övriga frågor