Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 8 februari 2012

Dag:
Onsdag den 8 februari 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Psykiatrin i framtidens hälso- och sjukvård

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 3.
  Medel ur folkhälsoanslaget 2012 för projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom
 2. 4.
  Avtal för psykiatrisk öppen- och slutenvård i SLSO av vuxna 2012
 3. 5.
  Tilläggsavtal om beroendevård för vuxna 2012, Stockholms läns sjukvårdsområde, Beroendecentrum Stockholm
 4. 6.
  Förlängning av avtal med Carema Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB för lokal psykiatrisk öppenvård samt med WeMind AB och Praktikertjänst AB för specialistmottagningar för patienter med depression och ångest samt med PRIMA barn- och vuxenpsykiatri AB för lokal barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård samt specialistmottagning för barn och ungdomar med tvångssyndrom
 5. 7.
  Yttrande över betänkande Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten SOU 2010:45, förslag till ny lag
 6. 8.
  Yttrande över motion av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmord
 7. 9.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 4/2011, Läkemedelsgenomgångar i primärvården
 8. 10.
  Yttrande över motion från Karin Rågsjö (V), Stockholms stad, om införandet av en hbt-policy i Stockholms stad

Informationsärenden

 1. 11.
  Förvaltningen informerar
 2. 12.
  Övriga frågor