Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser den 7 februari 2013


Dag:
Torsdag den 7 februari 2013
Tid:
15:00
Plats:
Mälardalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag på sammanträdestider

Beredningsärenden

 • 4.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas projektrapport 5/2012: Tillämpningen av informationssäkerheten inom vården

Informationsärenden

 • 5.

  Sjukvårdsrådgivning via tolk

 • 6.

  Analysrapporter patientenkäter

 • 7.

  Förslag på handlingsplan öppna jämförelser 2013

 • 8.

  Status 1177 Vårdguiden

 • 9.

  Övriga frågor