Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för eHälsa och öppna jämförelser den 15 september 2011

Dag:
Torsdag den 15 september 2011
Tid:
15:30
Plats:
Mötesrum Tvättbrädan, Hus H, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Projekt avrapportering – öppna jämförelser
 3. 5.
  Nationella projekt "eHälsa 2.0"
 4. 6.
  Nationell patientöversikt
 5. 7.
  Nationella invånartjänster 1177 och koppling till Vårdguiden
 6. 8.
  Övriga frågor