Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 4 december 2013


Dag:
Onsdag den 4 december 2013
Tid:
14:30
Plats:
OBS! Sadelmakaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11b

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Informationsärenden

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 131119

 • 5.

  HPV-vaccination

 • 6.

  Uppföljning BVC 2012

 • 7.

  Uppföljning MVC 2012

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Genomgång av beredningens handlingsplan 2013

 • 10.

  Planering av studiebesök 2014

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 11.

  Yttrande över betänkande, Kvinnor och barn i rättens gränsland, SOU 2012:45

 • 12.

  Förfrågningsunderlag för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

 • 13.

  Övriga frågor