Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 11 november 2013


Dag:
Måndag den 11 november 2013
Tid:
14:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Beredningens sammanträdestider 2014

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Bidrag till ideella organisationer 2014

Informationsärenden

 • 6.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 131008

 • 7.

  Specialistrådet Barn och ungdom

 • 8.

  Specialistrådet Reproduktion

 • 9.

  Information om ärenden som beretts i programberedningen för äldre och multisjuka den 5 november

  * intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättningar
  * personer med utvecklingsstörning o deras behov av hälso- och sjukvård
  * intensivträning av förskolebarn med autismspektrumtillstånd

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor