Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 9 mars 2011

Dag:
Onsdag den 9 mars 2011
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Programberedningens handlingsplan för 2011

Informationsärenden

 1. 5.
  Förvaltningen informerar
 2. Utveckling av vårdval förlossning
 3. Aktuellt svar på fråga om narkolepsi
 4. 6.
  HPV-vaccinering (humant papillomvirus)
 5. 7.
  Arbetsformerna kring nytt ersättningssystem för BVC och MVC
 6. 8.
  Övriga frågor