Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 2 februari 2011

Dag:
Onsdag den 2 februari 2011
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Förslag till regelböcker samt allmänna villkor 2011
 3. 5.
  Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser, sjukvårdsutskott och programberedningar
 4. 6.
  Delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskott samt arbetsordning för sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar

Beslutsärenden

 1. 7.
  Sammanträdestider 2011

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 8.
  Reviderat ersättningssystem för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
 2. 9.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män
 3. 10.
  Yttrande över revisorernas rapport Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn
 4. 11.
  Övriga frågor