Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 8 oktober 2012

Dag:
Måndag den 8 oktober 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Förvaltningen informerar
 2. 5.
  Information om uppdragen i budget 2013 som gäller programberedningens ansvarsområde
 3. 6.
  Information om Stramas arbete med att minska antibiotikaanvändandet/förskrivningar (Strama – strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)
 4. 7.
  Information om anonyma HIV-tester på ungdomsmottagningar
 5. 8.
  Barn som närstående – vägledning, checklista och kunskapsunderlag

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 9.
  Förslag till riktlinjer för screening av tidig upptäckt av vissa allvarliga medfödda hjärtfel
 2. 10.
  Övriga frågor