Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 20 augusti 2012

Dag:
Måndag den 20 augusti 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Förvaltningen informerar
 2. 5.
  Strategi Vårdrelaterade infektioner (VRI)
 3. 6.
  Barnsjukvårdsutredningen i Framtidens hälso- och sjukvård
 4. 7.
  Första information om första linjens psykiatri
 5. 8.
  Revision av sjukhusansluten barnhabilitering i Stockholms läns landsting
 6. 9.
  Övriga frågor