Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 7 juni 2012

Dag:
Torsdag den 7 juni 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Barnhospice
 2. 5.
  Metodrådet och HTA (Health Technology Assessment)
 3. Sakkunnigorganisationen i Stockholms läns landsting
 4. Information från specialitetsråden för:
 5. Reproduktion
 6. Barn och ungdom
 7. 6.
  Förvaltningen informerar
 8. 7.
  Uppföljning av ungdomsmottagningar (UM), barnavårdscentraler (BVC) samt mödravårdscentraler (MVC) 2011
 9. 8.
  Barnsjukvårdsutredningen i Framtidens hälso- och sjukvård

Beredningsärenden

 1. 9.
  Svar på skrivelse från Matilda Johansson (V) om behandling av män som utövar våld i nära relationer
 2. 10.
  Övriga frågor