Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 14 maj 2012

Dag:
Måndag den 14 maj 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Förvaltningen informerar
 2. 5.
  IVF-verksamheten
 3. 6.
  Förslag till överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i länet om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)
 4. 7.
  Barn som närstående
 5. 8.
  Vårdvalet Barnmedicinsk öppenvård (BUMM)
 6. 9.
  Hur har det gått med HPV-vaccineringen?

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 10.
  Yttrande över motion av Tove Sander (S) och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård
 2. 11.
  Yttrande över motion av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvården
 3. 12.
  Yttrande över motion av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvården
 4. 13.
  Övriga frågor