Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 11 oktober 2010

Dag:
Måndag den 11 oktober 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Tvättbrädan, Hus H, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordningen
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Presentation av utveckling och forskning inom bröstbevarande kirurgi vid bröstcanceroperationer

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Allmän vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för att förebygga förekomsten av livmoderhalscancer

Informationsärenden

 1. 6.
  Presentation av utredningsuppdrag med anledning av planerad upphandling av Bröstmottagningar
 2. 7.
  Uppföljning av folkhälsoanslaget, del 2
 3. 8.
  Förvaltningen informerar
 4. 9.
  Övriga frågor