Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 21 september 2010

Dag:
Tisdag den 21 september 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Tvättbrädan, Hus H, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordningen
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Uppföljning av folkhälsoanslaget, del 1
 2. 5.
  Förvaltningen informerar
 3. 6.
  Rapport om åtgärdsplan avseende neuropsykiatri för barn och vuxna
 4. 7.
  Övriga frågor