Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 10 juni 2010

Dag:
Torsdag den 10 juni 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Tvättbrädan, Hus H, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordningen
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Presentation av Årsrapport 2009 från Stockholms medicinska råd, ur ett barn- och ungdomsperspektiv
 2. 5.
  Redovisning av enkätsvar beträffande neuropsykiatriska utredningar för barn och unga
 3. 6.
  Information om planerad upphandling av neuropsykiatriska utredningar för barn
 4. 7.
  Information om upphandling av specialiserad ätstörningsvård
 5. 8.
  Uppföljning av ungdomsmottagningar samt av vårdvalsområdena; Barn- och mödrahälsovård
 6. 9.
  Rapport om förlossningsvården 2009
 7. 10.
  Rapport om sommarplaneringen avseende förlossning och neonatalvård
 8. 11.
  Förvaltningen informerar
 9. 12.
  Övriga frågor