Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 15 mars 2010

Dag:
Måndag den 15 mars 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Tvättbrädan, Hus H, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordningen
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Patientnämndens årsrapport 2009 ur ett barn-, ungdoms- och kvinnosjukvårdsperspektiv

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan om genomförda samråd med ungdomsråd

Informationsärenden

 1. 6.
  Antagande av leverantör av palliativ vård i sluten vårdform för barn och ungdomar – Hospiceverksamhet
 2. 7.
  Förvaltningen informerar
 3. 8.
  Övriga frågor