Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 15 mars 2012 samt studiebesök på Kvinnokliniken, Södersjukhuset och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Dag:
Torsdag den 15 mars 2012
Tid:
8:30 Studiebesök Kvinnokliniken, Södersjukhuset
11:30 Lunch
12:30 Sammanträde
13:00 Studiebesök Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Plats:
Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, Stockholm

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Svar på skrivelser om våldsutsatta kvinnors bemötande i hälso- och sjukvården

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Yttrande över motion av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvården

Informationsärenden

 1. 6.
  Framtidens hälso- och sjukvård/barn
 2. 7.
  Övriga frågor