Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 19 januari 2010

Dag:
Tisdag den 19 januari 2010
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Tvättbrädan, Hus H, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Fastställande av dagordningen
 2. 2.
  Val av justerare
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Programberedningens handlingsplan för 2010

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Barncentrum

Informationsärenden

 1. 6.
  Uppföljning av hemsjukvården för barn och unga
 2. 7.
  Förvaltningen informerar
 3. 8.
  Övriga frågor