Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 13 december 2011

Dag:
Tisdag den 13 december 2011
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Förvaltningen informerar
 2. 5.
  Ny ersättningsmodell BVC/MVC
 3. 6.
  Framtidens hälso- och sjukvård/barn
 4. 7.
  Handlingsplanen 2011 och förslag 2012

Beslutsärenden

 1. 8.
  Svar på skrivelse från Matilda Johansson (V) om kvinnlig könsstympning

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 9.
  HSN-ärendet Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om logopedi har beretts i programberedningen den 14 november och tas bara upp igen om det blir några ändringar efter den centrala fackliga förhandlingen