Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 14 november 2011

Dag:
Måndag den 14 november 2011
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Framtidens hälso- och sjukvård/barn
 3. 5.
  Inrättande av Kunskapscentrum för våld i nära relationer
 4. 6.
  Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom Stockholms läns landsting samt förlängning av avtal

Beslutsärenden

 1. 7.
  Sammanträdestider 2012

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 8.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om logopedverksamhet 2012
 2. 9.
  Förslag till bidragsfördelning 2012 till ideella organisationer
 3. 10.
  Vårdval för barnmedicinsk öppenvård
 4. 11.
  Övriga frågor