Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 22 augusti 2011

Dag:
Måndag den 22 augusti 2011
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 27 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Information om handlingsprogrammet för övervikt och fetma utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv
 3. 5.
  Yttrande över betänkande Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper (SOU 2011:30)

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Vårdavtal med Karolinska Universitetssjukhuset, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
 2. 7.
  Övriga frågor