Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för barn, unga och kvinnosjukvård den 18 maj 2011

Dag:
Onsdag den 18 maj 2011
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Uppföljning av BVC, MVC och Ungdomsmottagningarna

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning, SOU 2010:95

Informationsärenden

 1. 6.
  Vårdguidens barnrådgivning
 2. 7.
  Handlingsplanen för Barnkonventionen
 3. 8.
  Övriga frågor