Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 16 mars 2012

Dag:
Fredag den 16 mars 2012
Tid:
10:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Kartläggning och behov Habilitering
 2. 4.
  Rehsam-projektet

Beslutsärenden

 1. 5.
  Svar på skrivelse av Susanne Nordling (MP) angående vårdrelaterade infektioner inom Stockholms läns landsting

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Yttrande över motion 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar
 2. 7.
  Yttrande över motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker
 3. 8.
  Förslag att upphandla ortopedteknisk verksamhet
 4. 9.
  Avtal med Habilitering & Hälsa, SLSO, om tolkverksamhet för döva
 5. 10.
  Avtal avseende geriatrisk vård vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 6. 11.
  Överenskommelse mellan SLL och KSL om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård
 7. 12.
  Övriga frågor