Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 1 december 2010

Dag:
Onsdag den 1 december 2010
Tid:
15:00
Plats:
Graverska huset, Landstingstomten

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Yttrande över revisorernas rapport Problem i vårdens gränssnitt - för äldre med sammansatta vårdbehov
 2. 6.
  Implementering av nationella riktlinjer för god vård och omvårdnad vid demenssjukdom
 3. 7.
  Övriga frågor