Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 10 november 2010

Dag:
Onsdag den 10 november 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om samordnad vård av multisjuka äldre

Informationsärenden

 1. 6.
  Uppföljning av två projekt från folkhälsoanslaget:
 2. Hälsofrämjande åtgärder för äldre
 3. Läkemedelsprevention bland äldre
 4. 7.
  Lägesrapport om rutiner och ansvar för omhändertagande av avlidna – Utvecklingsarbetet inom bårhusverksamheten
 5. 8.
  Lämplig bemanning i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom – rapport Äldrecentrum
 6. 9.
  Övriga frågor