Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 13 oktober 2010

Dag:
Onsdag den 13 oktober 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Ansökan 2010 om Stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg för äldre personer

Informationsärenden

 1. 6.
  Uppföljningsplan 2011 Geriatrik och ASIH
 2. 7.
  Läkarinsatser i SÄBO, Rapport: Doktorn kommer men vad kan hon göra? Äldrecentrum
 3. 8.
  Övriga frågor