Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 9 juni 2010

Dag:
Onsdag den 9 juni 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Informationsärenden

 1. 5.
  Avtal om äldrepsykiatri
 2. 6.
  Implementering av nationella riktlinjer för demens

Beslutsärenden

 1. 7.
  Årsrapport Geriatrisk vård och Specialiserad palliativ vård sluten- och öppen (ASIH) vårdform

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 8.
  Delrapport från HSN uppdraget ”Rutiner och ansvar för omhändertagande av avlidna”. Förslag till handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms lans landsting och folder till närstående när någon avlidit
 2. 9.
  Förslag till ny "Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården" och förslag till etablering av ett Systemägarråd för WebCare

Informationsärenden

 1. 10.
  Läkemedelsgenomgångar i primärvården
 2. 11.
  Övriga frågor