Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 19 maj 2010

Dag:
Onsdag den 19 maj 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Informationsärenden

 1. 5.
  Aktiv hälsostyrning
 2. 6.
  Fördjupad uppföljning av allmän internmedicin vid akutsjukhusen
 3. 7.
  Information om aktuella hjälpmedelsfrågor

Beslutsärenden

 1. 8.
  Redovisning av stimulansmedel år 2007-2009 för äldre och planering 2010
 2. 9.
  Övriga frågor