Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 21 april 2010

Dag:
Onsdag den 21 april 2010
Tid:
14:30
Plats:
Byle Gård, Täby

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Informationsärenden

 1. 5.
  Stockholms medicinska råds årsrapport allmänmedicin
 2. 6.
  Fördjupad uppföljning ortopedi
 3. 7.
  Presentation av projektet omhändertagande av äldre med stora och sammansatta vårdbehov
 4. 8.
  Svar på skrivelse från Lena-Maj Anding (MP) angående förutsättningarna för hälsosamtal för 75-åringar och läkemedelsgenomgång
 5. 9.
  Övriga frågor