Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 17 mars 2010

Dag:
Onsdag den 17 mars 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående protokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Avtal 2010-2011 avseende geriatrisk vård vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Beslutsärenden

 1. 6.
  Svar på skrivelse av Kerstin Pettersson (V) om Äldreteam Huddinge
 2. 7.
  Svar på skrivelse av Kerstin Pettersson (V) om hälsosamtal för 75-åringar

Informationsärenden

 1. 8.
  Utvärdering av arbetet med Hälsosamtal för 75-åringar
 2. 9.
  Besök av Strokeföreningen i Stockholms Län
 3. 10.
  Stockholms medicinska råds Årsrapport geriatrik
 4. 11.
  Övriga frågor