Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 10 februari 2010

Dag:
Onsdag den 10 februari 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
  3.
  Föregående protokoll

Informationsärenden

 1. 4.
  Trygghetsboende
 2. 5.
  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 1. 6.
  Förslag till handlingsplan 2010 och verksamhetsberättelse 2009

Informationsärenden

 1. 7.
  Information om arbetet med riktlinjer för läkemedel i särskilda boenden
 2. 8.
  Information om utskrivningsklara patienter
 3. 9.
  Övriga frågor