Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 16 november 2011

Dag:
Onsdag den 16 november 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Om patientsäkerhet
 2. 4.
  Fördjupad uppföljning av specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Förslag att upphandla hörseltekniska hjälpmedel och hjälpmedel för alternativ telefoni inklusive installationer och service
 2. 6.
  Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2012
 3. 7.
  Yttrande över betänkande Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)
 4. 8.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av hörapparater och service (Sekretess)
 5. 9.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av geriatrisk vård i delar av länet (Sekretess)
 6. 10.
  Övriga frågor