Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 19 oktober 2011

Dag:
Onsdag den 19 oktober 2011
Tid:
14:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Muntlig föredragning inför geriatrikupphandlingen (förfrågningsunderlag i november)
 2. 4.
  Resultat från patient- och närståendeenkät inom ASIH

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 5.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende primärvårdsrehabilitering
 2. 6.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende specialiserad sjukgymnastik
 3. 7.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om läkarinsatser i särskilda boenden för äldre 2012
 4. 8.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om fotsjukvård 2012
 5. 9.
  Övriga frågor