Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 16 juni 2011

Dag:
Torsdag den 16 juni 2011
Tid:
09:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Stockholms medicinska specialitetsråds årsrapporter: Rehabilitering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Svar på utredningsuppdrag angående fler vårdplatser inom geriatrisk vård och rehabilitering

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1.  
 2. 5.
  Förslag till valfrihet för hjälpmedelsområdet peruker
 3. 6.
  Vårdval inom Avancerad sjukvård i hemmet samt Specialiserad palliativ vård
 4. 7.
  Yttrande över revisionsrapport – Sköra länkar i vårdkedjan
 5. 8.
  Laglighetsprövning av Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 8 mars 2011, p 4 Vårdval för primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastikHSN 0903-0198
 6. 9.
  Förslag till förfrågningsunderlag rehabilitering och sjukvård med integrativmedicinska inslag (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 10.
  Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008
 2. 11.
  Övriga frågor