Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 19 maj 2011

Dag:
Torsdag den 19 maj 2011
Tid:
16:00
Plats:
Runebergssalen, Finlandshuset,
Snickarbacken, Stockholm

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Ekonomisk redovisning för 2010 av stimulansmedel för äldre

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 4.
  Omprövning av val av vårdgivare för läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 2. 5.
  Yttrande över Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)
 3. 6.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av psykosocial habilitering (Sekretess)
 4. 7.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hörapparater (Sekretess)

Anmälningsärenden

 1. 8.
  Skrivelse från Samrådsgruppen SäBo om läkarinsatser i särskilda boenden
 2. 9.
  Övriga frågor