Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 23 februari 2011

Dag:
Onsdag den 23 februari 2011
Tid:
14:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 3.
  Vårdval för primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik
 2. 4.
  Avtal med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde 2011
 3. 5.
  Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete

Informationsärenden

 1. 6.
  Patientsäkerhetskommittén
 2. 7.
  Utvärdering av behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa inom stressnätverket Stockholm 2008-2009