Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 9 februari 2011

Dag:
Onsdag den 9 februari 2011
Tid:
14:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Torsten Ibring
telefon 08-123 132 23, e-post torsten.ibring@sll.se

Innehåll

Dagordning
Anmälningsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Anmälningsärenden

 1. 3.
  Anmälan av föredragande och sekreterare
 2. 4.
  Sekretessförbindelse
 3. 5.
  Delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskott och hälso- och sjukvårdsdirektören samt arbetsordning för sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 6.
  Förslag till regelbok för primär hörselrehabilitering samt inbjudan till vårdgivare att ansöka om auktorisation
 2. 7.
  Förslag att upphandla psykosocial habilitering för vuxna
 3. 8.
  Förslag att upphandla rehabilitering och sjukvård med integrativmedicinska inslag
 4. 9.
  Avtal om Stockholm syncentral, Stockholms läns sjukvårdsområde 2011
 5. 10.
  Yttrande över revisorernas rapport Resor för sjuka – enbart transport eller en del av vårdkedjan?

Informationsärenden

 1. 11.
  Förslag till regelböcker samt allmänna villkor 2011 (muntligt)
 2. Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre 2011
 3. Planerad specialiserad rehabilitering 2011
 4. 12.
  Aktiv Hälsostyrning (muntligt)
 5. 13.
  Övriga frågor
 6. Beredningens sammanträdestider 2011
 7. Konferens som Vidarkliniken anordnar på Ersta