Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 4 oktober 2012

Dag:
Torsdag den 4 oktober 2012
Tid:
11:30 Gruppmöten
12:00 Lunch
13.00 Besök Geriatriska kliniken
14:30 Sammanträde
Plats:
Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden

 1. 3.
  Avtal med hjälpmedel Stockholm, SLSO, avseende drift av hjälpmedelscentralsverksamhet
 2. 4.
  Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården
 3. 5.
  Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 1/2012 Vårdrelaterade infektioner - Hur bedrivs arbetet utifrån fullmäktiges nollvision?
 4. 6.
  Övriga frågor