Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 1 november 2012

Dag:
Torsdag den 1 november 2012
Tid:
9:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beredningsärenden

 1. 3.
  Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av hjälpmedel för alternativ telefoni (Sekretess)
 2. 4.
  Förslag till förfrågningsunderlag – upphandling av hjälpmedelcentralverksamhet i norra delen av Stockholms läns landsting samt upphandling av hjälpmedelsverksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet i hela länet (Sekretess)
 3. 5.
  Förslag att införa vårdval för patienter med långvarig smärta och psykisk ohälsa samt införande av en koordinatorsfunktion för patientgrupperna inom rehabiliteringsgarantin
 4. 6.
  Förslag att upphandla basgeriatrisk vård
 5. 7.
  Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering att fr.o.m 2013-02-01
 6. 8.
  Yttrande över motion 2011:42 Conny Fogelström m.fl. (S) om rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov
 7. 9.
  Yttrande över motion 2012:6 av Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting

Informationsärenden

 1. 10.
  Information om äldreteam
 2. 11.
  Geografiska förändringar inom geriatrikens närområdesansvar utifrån FHS
 3. 12.
  Övriga frågor