Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka den 29 november 2012

Dag:
Torsdag den 29 november 2012
Tid:
13:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredningsärenden
Beslutsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden

 1. 4.
  Förslag till ändring i förfrågningsunderlaget avancerad sjukvård i hemmet
 2. 5.
  Hemsjukvård 2015
 3. 6.
  Yttrande över motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården

Beslutsärenden

 1. 7.
  Sammanträdestider 2013

Informationssärenden

 1. 8.
  Budget 2013
 2. 9.
  Övriga frågor